Първа национална изложба 2016

Клас 1 дълга опашка

I-во място - Любомир Димитров

II-ро място - Светослав Раев

III-то място - Райко Славков

Клас 2 мечоносец

I-во място - Христо Христов

II-ро място - Веселин Андонов

Клас 3 къса опашка

I-во място - Веселин Андонов

II-ро място - Светослав Раев

III-то място - Райко Славков