Международна изложба София 2016Клас "Delta Tail"

I-во място - Herman Magoschitz (DE)

II-ро място - Herman Magoschitz (DE)

III-то място - Herman Magoschitz (DE)Клас "Round Tail"

I-во място - Любомир Димитров

II-ро място - Веселин Андонов

III-то място - Красимир ДиневКлас "Bottom Sword Tail"

I-во място - Alan Bias (US)

II-ро място - Alan Bias (US)Клас "Double Sword Tail"

I-во място - OGG (AUS)

II-ро място - Herman Magoschitz (DE)

III-то място - Bob Stunfield (US)Клас "Top Sword Tail"

I-во място - CGAD (DE)

II-ро място - CGAD (DE)

III-то място - CGAD (DE)Клас "Spear Tail"

I-во място - CGAD (DE)Клас "Spade Tail"

I-во място - OGG (AUS)

II-ро място - Osche Tyka (DE)

III-то място - Osche Tyka (DE)